Στην πρόσληψη 1.206 νέου έκτακτου προσωπικού προχωρά η ΔΕΗ, μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, για υποψηφίους ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Ειδικότητες Αριθμός θέσεων
ΠΕ Μηχανικών 33
ΠΕ Θετικών Επιστημών 10
ΤΕ Μηχανικοί 33
ΔΕ Τεχνικοί 769
ΔΕ Οδηγοί, μηχανοδηγοί – χειριστές 116
ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου 99
ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου 3
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 66
ΤΕ Νοσηλευτές 3
ΥΕ Προσωπικό Κυλικείου/Τραπεζοκόμοι 1
ΥΕ Φύλακες 64
ΥΕ Μάγειρες 7
ΥΕ Καθαρίστριες 1
ΥΕ Εργάτες 29
ΣΥΝΟΛΟ 1.206

Οι προκηρύξεις θα εκδίδονται από τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΔΕΗ.

Οι πρώτες αναμένονται εντός του Απριλίου και οι τελευταίες μέχρι τις αρχές του Καλοκαιριού.

Οι προκηρύξεις θα αναρτώνται και στην παρακάτω διεύθυνση της ΔΕΗ:

https://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou

Για την επιλογή τους θα εφαρμοστούν τα κριτήρια του νόμου 2190/94 και συγκεκριμένα:

  • Χρόνος ανεργίας
  • Εμπειρία
  • Κοινωνικές ιδιότητες
  • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
  • Βαθμός τίτλου σπουδών.

Για όλες τις ειδικότητες θα απαιτηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος.