Με την απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα και εξειδικεύονται τα κριτήρια που θα γίνουν προσλήψεις διάρκειας 18 μηνών για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων. Η

Η παρακάτω απόφαση προβλέπει την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε θέμα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) μηνών από το υπουργείο Εργασίας (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ