ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Πλήρης απασχόληση ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ in Υπάλληλοι γραφείου , in Χειριστής Ανυψωτικού Μηχανήματος , in Χημικός Μηχανικός
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 27 Οκτωβρίου 2023
  • Applications 0
  • View(s) 97
Επικοινωνήστε μέσω email
  • Share:

Λεπτομέρειες Εργασίας

Περιγραφή Eργασίας

1)Περιγραφή θέσης: Χειριστές μηχανών

Ηλικιακό όριο: Έως 55 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση

Ωράριο: Πρωινό

      Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτοι τουλάχιστον πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία σε χειρισμό μηχανών

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

2)Περιγραφή θέσης: Χημικός Μηχανικός-Χημικός-Μηχανικός Παραγωγής

Ηλικιακό όριο: Έως 55 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση

Ωράριο: Πρωινό

      Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

 

3)Περιγραφή θέσης: Υπάλληλος γραφείου

Ηλικιακό όριο: Έως 55 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση

Ωράριο: Πρωινό

      Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας-Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Καλή γνώση Microsoft office

Άλλες δουλειές μπορεί να σας αρέσουν