ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλήρης απασχόληση ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ in Μηχανικοί , in Μηχανολόγοι , in Χημικός Μηχανικός
 • Ημερομηνία ανάρτησης: 9 Ιουλίου 2024
 • Applications 0
 • View(s) 146
Επικοινωνήστε μέσω email
 • Share:

Λεπτομέρειες Εργασίας

Περιγραφή Eργασίας

Περιγραφή θέσης: Μηχανολόγοι Πεδίου

 • Συντονισμός των εργασιών των συνεργείων.
 • Επικοινωνία με τους Εργοδηγούς πεδίου για την επίλυση Τεχνικών προβλημάτων.
 • Διασφάλιση της εφαρμογής των προδιαγραφών ποιότητας και των μέτρων προστασίας και ασφαλείας.
 • Επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες της εταιρίας.
 • Εκτίμηση, διαχείριση και επίβλεψη προμηθειών, κόστους υλικών και προσωπικού.
 • Τήρηση & εφαρμογή των κανόνων Υγείας & Ασφάλειας των Εγκαταστάσεων
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών πάνω στο αντικείμενό εργασίας του, για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Ηλικιακό όριο: Έως 50 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση

Ωράριο:7.00-15.00

Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικοτήτας Μηχανολόγων Μηχανικών/Χημικών Μηχανικών

Άριστη γνώση Microsoft Office

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’κατηγορίας

Επιθυμητά προσόντα:

Προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Επιπρόσθετα:

 •  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως εμπειρίας και προσόντων
 •  Εταιρικό αυτοκίνητο
 •  Κινητό τηλέφωνο
 •  Συνεχή εκπαίδευση
 •  Άριστο περιβάλλον εργασίας
 •  Προοπτικές εξέλιξης

Άλλες δουλειές μπορεί να σας αρέσουν