ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS SERVICES

Πλήρης απασχόληση ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ in Αποθήκη / logistics , in Χειριστής Ανυψωτικού Μηχανήματος
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 27 Οκτωβρίου 2023
  • Applications 0
  • View(s) 130
Επικοινωνήστε μέσω email
  • Share:

Λεπτομέρειες Εργασίας

Περιγραφή Eργασίας

1)Περιγραφή θέσης:  Εργάτες αποθήκης

Ηλικιακό όριο: Έως 50 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση

Ωράριο: Κυλιόμενο

Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτοι τουλάχιστον πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία σε περιβάλλον αποθήκης

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

2)Περιγραφή θέσης:  Χειριστές Ανυψωτικών μηχανημάτων

Ηλικιακό όριο: Έως 50 ετών

Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση

Ωράριο: Κυλιόμενο

Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτοι τουλάχιστον πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία σε περιβάλλον αποθήκης

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Άλλες δουλειές μπορεί να σας αρέσουν