ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Πλήρης απασχόληση ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ in Υπάλληλος Καταγραφής
 • Ημερομηνία ανάρτησης: 9 Δεκεμβρίου 2022
 • Applications 0
 • View(s) 177
Επικοινωνήστε μέσω email
 • Share:

Λεπτομέρειες Εργασίας

Περιγραφή Eργασίας

Περιγραφή θέσης: Υπάλληλος Καταγραφής Άνδρας η Γυναίκα

 

Ηλικιακό όριο: Έως 50 ετών

 

 Είδος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου (προαιρετικό αλλά θα ληφθεί σοβαρά υπόψη)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους

 

Κύρια καθήκοντα:

 • Παραλαβή, τακτοποίηση και προετοιμασία κιβωτίων και φακέλων
 • Διαχωρισμός τους κατά κατηγορία, όγκο και είδος
 • Φωτογράφηση του αρχειακού υλικού, εφόσον απαιτείται.
 • Καταχώρηση δεδομένων κιβωτίων, φακέλων ή εγγράφων.
 • Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας καταχώρησης , διόρθωση λαθών και σωστή αποθήκευση του αρχείου.