Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης για Εργάτες Φύλλων Μετάλλου και Συγκολλητές

Νέο Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης και Πιστοποίησης στην επαγγελματική ειδικότητα «Εργάτης Φύλλων Μετάλλου – Συγκολλητής Μετάλλων» για 30 εγγεγραμμένους άνεργους, κατοίκους Δήμου Ασπροπύργου

Μετά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ξεκίνησε η υλοποίηση του Εξειδικευμένου Προγράμματος Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης και Πιστοποίησης στην Επαγγελματική Ειδικότητα του «ΕΡΓΑΤΗ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» για 30 άνεργους, κατοίκους του Δήμου Ασπροπύργου.