ΑΣΕΠ 11Κ/2021: Μόνιμες θέσεις σε Τράπεζα της Ελλάδος και Εθνικό Τυπογραφείο

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 11K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) και στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021.

Continue ReadingΑΣΕΠ 11Κ/2021: Μόνιμες θέσεις σε Τράπεζα της Ελλάδος και Εθνικό Τυπογραφείο