ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ

Μάθετε ποιοι είμαστε

Για την Υπηρεσία

Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των αναγκών της τοπικής οικονομίας σε θέσεις εργασίας

Ενημέρωση των ανέργων για πάσης φύσεως θέσεις εργασίας όπως: προσφερόμενες θέσεις εργασίας από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Θέσεις Εργασίας στον Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, Επιδότουμενα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, εύρεση πρακτικής άσκησης σε Επιχειρήσεις για τους τελειόφοιτούς ΤΕΙ ή Ιδιωτικών Σχολών

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ:

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Ενημέρωση για τις ευκαιρίες και τα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης ανέργων στην περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου

Κατεβάστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 2021

Ενημέρωση για τις ευκαιρίες και τα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης ανέργων στην περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου

Κατεβάστε εδώΔικαιολογητικά Αίτησης 2021

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Επιχείρησης

Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των αναγκών της τοπικής οικονομίας σε θέσεις εργασίας

Κατεβάστε εδώ

Είστε επιχείρηση και θέλετε προσωπικό για στελέχωση και κάλυψη Θέσεων Εργασίας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Φόρμα Επιχειρήσεων
Φόρμα Ενδιαφέροντος Eπιχείρησης για Κάλυψη Θέσης Εργασίας
Επιθυμώ
Επιθυμώ
Επιθυμώ