You are currently viewing ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 45 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 45 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

 • Post published:17 Ιουνίου 2018
 • Post category:Νέα
 • Reading time:2 mins read

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible” margin_top=”10px” margin_bottom=”10px” background_color=”rgba(255,255,255,0)”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none” last=”no” hover_type=”none” link=”” border_position=”all”][fusion_separator style_type=”single solid” sep_color=”#b2b2b2″ /][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” class=”” id=””]

Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα για άνεργους ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας του ΟΑΕΔ επί τουλάχιστον 6 μήνες και κάτοικοι των Δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου, σας ενημερώνει ότι αναμένεται να ανακοινωθεί Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα για άνεργους ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας του ΟΑΕΔ επί τουλάχιστον 6 μήνες και κάτοικοι των Δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας.

Σκοπός του πιλοτικού αυτού προγράμματος είναι να παρέχει άμεση πρόσβαση στην απασχόληση ή να βελτιώσει τις ευκαιρίες ένταξης των ανέργων της ομάδας στόχου, υλοποιώντας ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε ανοιχτό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα, πέραν των συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα παρέχουν οι εργασιακοί σύμβουλοι, θα θέσει στη διάθεση των ανέργων της ομάδας-στόχου τέσσερις δράσεις που θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα, θα παραμείνουν ανοιχτές καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και στις οποίες οι άνεργοι θα παραπέμπονται από τους εργασιακούς συμβούλους του ΚΠΑ2 Ελευσίνας ανάλογα με τις διαγνωσθείσες ανάγκες τους και το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους.

Οι δράσεις αυτές είναι οι κάτωθι:

 • Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας (500 ΆΤΟΜΑ)
 • Προώθηση στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (60 ΑΤΟΜΑ)
 • Επαγγελματική κατάρτιση (600 ΑΤΟΜΑ)
 • Κοινωφελής εργασία σε δήμους και δημόσιους φορείς (Δράση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση και εξειδικεύεται με κοινή υπουργική απόφαση)

Για την υπόδειξη-παραπομπή των ανέργων της ομάδας-στόχου στις δράσεις θα αξιοποιηθούν:

α) η νέα μέθοδος ανάλυσης χαρακτηριστικών (profiling) των αναζητούντων εργασία, που υιοθέτησε πρόσφατα ο ΟΑΕΔ, προκειμένου να προσδιορίσει την απόσταση κάθε ανέργου από την απασχόληση και το είδος των δυσκολιών εργασιακής του ένταξης,

β) εξατομικευμένη προσέγγιση του ανέργου από τον εργασιακό σύμβουλο και τη μεταξύ τους συμφωνία για τις ενέργειες που χρειάζεται να κάνει ο άνεργος για να επιτύχει την εργασιακή του ένταξη.

 1. Δράση επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων

Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία έως πεντακοσίων (500) νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγραμμένοι τουλάχιστον 6 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Δικαιούχοι της Δράσης: Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

Ωφελούμενοι της Δράσης: Άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγραμμένοι τουλάχιστον 6 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και κατά την υπόδειξη τους πρέπει:

– Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

– Να έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling

– Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

 1. Δράση προώθησης στην αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας

 

Αντικείμενο της δράσης

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προώθηση στην αυταπασχόληση έως εξήντα (60) ανέργων μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling.

Οι δυνητικά δικαιούχοι θα πρέπει:

α) να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους στη ΔΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης,

β) να διαθέτουν επικαιροποιημένο ατομικό σχέδιο δράσης (ΑΣΔ) και να έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling,

γ) να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους στη ΔΟΥ,

δ) να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ από την ημερομηνία δημοσίευσης της Δημόσιας Πρόσκλησης και μετά,

ε) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,

στ) οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι ανωτέρω δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα, είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων. Η δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

 1. Δράση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων

Αντικείμενο της Δράσης: Η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε έως εξακόσιους (600) ανέργους, του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, οι οποίες περιλαμβάνουν, ανάλογα με τις ανάγκες των ανέργων, κατάρτιση σε οριζόντιες ή/και κάθετες δεξιότητες, καθώς και πρακτική άσκηση.

Θα παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προτείνουν κατάρτιση σε ειδικότητες στις οποίες παρατηρούνται ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό.

Ειδικότερα, θα περιλαμβάνει ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας μέχρι 600 ωρών:

α. σε οριζόντιες δεξιότητες ή/και απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων για βελτίωση της απόδοσης ή/και εξειδίκευση στο επάγγελμα/ειδικότητα που ασκούν,

β. σε ολοκληρωμένες τεχνικές δεξιότητες για ειδίκευση σε επάγγελμα/ειδικότητα, σε συνδυασμό με Πρακτική Άσκηση διάρκειας μέχρι πέντε (5) μηνών.

Αντικείμενα Κατάρτισης: Τα αντικείμενα κατάρτισης στις μεν οριζόντιες δεξιότητες θα αφορούν σε.αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων, γλώσσα, Η/Υ και soft skills (δεξιότητες προσωπικότητας).

 

Τα αντικείμενα κατάρτισης για τις κάθετες/ τεχνικές δεξιότητες, θα προσδιορισθούν με βάση:

1)  τις επαγγελματικές ειδικότητες της ομάδας στόχου και τις ατομικές ανάγκες των ανέργων,

2) τις ανάγκες και ελλείψεις των επιχειρήσεων σε εργατικό δυναμικό, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες και δεξιότητες. Για την ανίχνευση των αναγκών των επιχειρήσεων,

Ωφελούμενοι της Δράσης

Οι ωφελούμενοι της Δράσης είναι άνεργοι, οι οποίοι θα επιλεγούν κατόπιν υπόδειξης των εργασιακών συμβούλων και εφόσον:

– έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ),

– έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling,

– είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

 

Μητρώο Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης

Η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Οργανισμούς, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, φορείς Κ.ΑΛ.Ο. κ.λπ. Οι επιχειρήσεις ή οι Οργανισμοί θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και να επιθυμούν να διαθέσουν θέσεις πρακτικής άσκησης για ανέργους της προαναφερθείσας ομάδας στόχου. Οι επιχειρήσεις αυτές προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα εγγράφονται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα παραμένει διαρκώς ανοικτή στο portal του ΟΑΕΔ. Στην ίδια πλατφόρμα θα αναρτώνται οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης για συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες. Για τη σύζευξη θέσεων πρακτικής άσκησης και ανέργων, αρμόδιος θα είναι ο εργασιακός σύμβουλος του ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τους ωφελούμενους.

Ο O.A.Ε.Δ καταβάλλει στους ωφελούμενους που καταρτίστηκαν εκπαιδευτικό επίδομα.

 1. Κοινωφελής εργασία σε δήμους και δημόσιους φορείς

Η αναλυτική περιγραφή της Δράσης θα εξειδικευθεί με κοινή υπουργική απόφαση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν στο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου (Σαλαμίνος 20, Ασπρόπυργος), από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10.00 έως τις 15.30, προκειμένου να ενημερωθούν για την περαιτέρω διαδικασία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα.

Παράλληλα μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου

στα τηλέφωνα 2132006489 και 2105576704.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.,

κ. Νικόλαος Μελετίου

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]