ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη 7Κ/2021 με 144 μόνιμες θέσεις

Facebook Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι εκδόθηκε η 7Κ/2021 Προκήρυξη  (Φ.Ε.Κ. 28/12.5.2021/τ. ΑΣΕΠ και Φ.Ε.Κ. 31/26-05-2021/τ.Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ…

Continue ReadingΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη 7Κ/2021 με 144 μόνιμες θέσεις